HOME 👍 WINNER TEAM 👍 FOCUS 👍 TESTS  👍  LIBRARY  👍 NEWS

Kvalitet og Ledelse:

TILSTANDSRAPPORTEN

NÅR man skal selge hus har det etter hvert blitt pålagt å fremlegge en teknisk rapport om husets fysiske tilstand. - SGL-skjemaet for Kvalitet og Ledelse, har en tilsvarende funksjon. Mens Trippel-T-testen måler arbeidsmiljøet, vil Tilstandsrapporten si noe vesentlig om organisasjonens organiseringer og ledelseskultur. For veldig mange organisasjoner har ikke samsvar mellom ønsket målsetting, og egen evne/organiseringer til å oppfylle målsettingen. Tilstandsrapporten forsøker å sette tall og kurver på dette fenomenet, som grunnlag for nødvendige omstillinger, enten av målsettingen eller organisasjonen.

TILSTANDSRAPPORTEN egner seg godt som bakgrunn for en "workshop" av ledere på ulike nivåer. Resultatene vil si noe vesentlig om organisasjonens evne til å oppfylle det man ønsker.

I det følgende skal vi gjennomgå testen i detalj...

Del denne siden