HOME 👍 WINNER TEAM 👍 FOCUS 👍 TESTS  👍  LIBRARY  👍 NEWS

Et viktig verktøy:

MØTEOBSERVASJONEN / MASK

EN metodikk for å speile kommunikasjon og møteledelse, ble utviklet i Norsk Hydros Oljedivisjon / U&P - på 90-tallet. Hensikten var å finne samsvar mellom møtetid og resultater i forhold til den oppsatte agenda.

OBSERVASJONENE gav forbløffende læring. I begynnelsen ble resultatene kun delt med møteleder, men etter hvert ble det alminnelig å oppsummere observasjonene i plenum, for å gi deltakerne anledning til å stemme over observerte alternativer. Det gav et eierforhold til prosessen som igjen skapte bedre møtekommunikasjon og mer verdiskapning i de fleste sammenhenger. 

I det følgende skal vi se nærmere på innhold og tankegang.

Del denne siden