HOME 👍 WINNER TEAM 👍 FOCUS 👍 TESTS  👍  LIBRARY  👍 NEWS

NB

This page is under edition, please come back later 

PERSONLIG LÆRING OG UTVIKLING

krever speiling og mot til å se hvem du er.

I katolske kirker fyller skriftemålet en slik funksjon.

I moderne kunnskapsorganisasjoner

brukes profesjonelle coacher.

SGL bruker i tillegg til den fortrolige

samtalen/skriftemålet, coaching og

gruppeprosesser med 8-10 deltakere.

Når dette lykkes skjer det som vi forsøker

å beskrive i tema-14, om:

SELVREALISERING / FORNYELSE

Del denne siden