HOME 👍 WINNER TEAM 👍 FOCUS 👍 TESTS  👍  LIBRARY  👍 NEWS

PYRAMIDETESTEN

er summen av alle Styrke-målingene til SGL. Tankengangen er å tegne de ulike observasjonene inn i en pyramidefigur som illusterer det vi ønsker å formidle.

I TOPPEN ssetter vi inn MASK/møteobservasjonsresultatene for Hovedledergruppen. For ingen organisasjon kan vokse forbi sin egen ledergruppe. Slik blir ledergruppen både modell og propp for all fremgang og utvikling.

SOM fartsstripe under Ledergruppen setter vi gjennomsnitt av selekterte kompetanseprofiler på ulike nivå i organisasjonen. Profilen viser organisasjonens muskler i forhold til kunnskap og verdiskapning.

MAGEBELTET omkring midt i pyramiden viser gjennomsnitt av en bredt anlagt Trippel-T-undersøkelse. I sum sier resultatet mye om samspillet mellom innkjøpt kompetanse og miljøets evne til å utnytte ressursene man har ansatt.

TILSTANDSRAPPORTEN og resultatene derfra er plassert i bunnen av pyramiden. Spørsmålet er om "bygningen" eller organisasjonen fremmer eller saboterer det man ønsker å oppnå, eller om kompetansekapitalen må organiseres annerledes for å skape det man kan. Jfr. dialog-tema 3, om dobbel-loop-learning.

Om dette og mye mere handler kapittelet om Pyramidetesten. Kp. 3,3

Del denne siden