HOME 👍 WINNER TEAM 👍 FOCUS 👍 TESTS  👍  LIBRARY  👍 NEWS

FINN DIN RØDE RELASJONSPROFIL ...

VELDIG mange snakker om teamarbeid, når flere enn to jobber sammen om en oppgave. Men teamarbeid er noe mye mer og mye vanskeligere enn bare å gjøre noe sammen. Vi snakker om å lede "fugleflokk-organiseringer", hvor individuelle og ulike prosesser transformeres til den store PROSESSEN mot felles mål ..

SYRETEST = fire spørsmål:

  • Jobber dere mot et felles mål ?
  • Kommuniserer dere om oppgaven med hode, hjerte og mage ?
  • Involveres dere i hverandres arbeidsoppgaver ?
  • Føler dere glede over kollegers seire, og sorg over deres tap ? 

INTERESSERT ?

        - studer de røde Dialog-temaene fra: 6-10

I SAMME BÅT ….

Teamkultur er resultatet av en prosess.

Prosessen kan beskrives,

men kulturen må erfares.

Her følger noen nøkkelfaktorer som beskriver KPI-ene i ulike team. Les langsomt!

🙂 Vær positiv, men ærlig !

BEGYNN HER ....

Svarer dere ja, på det første spørsmålet er

dere en tradisjonell arbeidsgruppe.

Svarer du ja på det andre spørsmålet

er dere et potensielt team. 

KONTROLL-spørsmål: Hva gjenkjenner du?

SYRETESTEN ...

Det tredje spørsmålet viser kvantespranget. Er svaret ja er dere allerede et virkelig team.

Svarer dere ja på alle spørsmålene er dere et "winner team".

KONTROLL-spørsmål: Hvem andre ser dere slik?

BLI DET DU ER ….

Modeller og erfaringer bygger på boka: I Samme Båt, av jph -  om egenutvikling og gruppevekst.

Modeller og erfaringer bygger på boka: I Samme Båt, av jph - om egenutvikling og gruppevekst."

GODE team består av tydelige personer.

Det gjelder å kjenne seg selv, for å kunne lede andre!

OM forskjellene fra et nivå til et annet forteller de røde Fokus-temaene om.

Det hele handler om sosiale relasjoner, sosial intelligens og sosialt ansvar. - For en gruppe er alltid mer intelligent enn den mest intelligente i gruppen!

VI ønsker deg en god reise mot nye erfaringer og nye seire.

BEGYNN med å utforske: 

Del denne siden