SGL - 01 ) - DE VIKTIGE ORDENE

HOME 👍 WINNER TEAM 👍 FOCUS 👍 TESTS  👍  LIBRARY  👍 NEWS

DINE ORD SETTER SPOR

😮Ord skaper hva de nevner» sa mine gamle læremestre. De hadde rett. Veldig rett. - Hva vi skriver på Facebook og alle andre steder setter spor som forteller hvem vi er. Ved hjelp av «big-data» som betyr innsamling av alt fra våre «likes» til «ordene» vi bruker tegnes profiler som deler oss inn i store grupper, som grovt settes kan deles inn i fire psykologiske storfamilier ifølge Carl Gustav Jung, og 8 underfamilier, og videre til 16 personlighetstyper i følge de kjente personlighetstestene til Meyer Briggs. -

Det spennende er at fb-testene som tilbys, greier seg med noen hundre «likes» for å kunne beskrive din personlighet temmelig nøyaktig. Jeg har prøvd flere av dem, og har blitt like imponert og forbløffet hver gang. Som for eksempel da jeg fikk karakteristikken: “Your spiritual gift is Wisdom”

BLI BEVISST - DINE FARGER ...

Det hele begynner med «ordene» vi enten bruker, eller kvitterer for med «likes». - Kjenner man formlene er det lett å «anta» både temperament og personlige profil for aktive fb -brukere. Jeg synes det er helt OK, for vi er det vi er ...

Så gjelder det bare å bli fenomenet bevisst og å ta ansvaret for våre «ord» Kommunikasjon er å formidle på alle kanaler, det du ønsker å fortelle. - Personlig liker jeg å sette farge på de ulike «frekvensene» eller «kanalene» eller «språkene» om du vil, med fargene blått, rødt, gult og lilla. -

Etter SGL-metodikken, vil alt vi sier kunne fargelegges i en av disse fargene, og fargen bestemmer igjen hva mottakeren oppfatter. - Vi skjelner her mellom

FRA HODE- TIL KROPPSPRÅK

HODESPRÅKET (blått ) som er er rasjonelt, analytisk, målbart og faktaorientert.

HJERTESPRÅKET ( rødt ) som er «person-til-person» orientert, og krever trygghet og tillit for å bli oppfattet riktig.

MAGESPRÅKET (gult ) som er sterkt verdi-orientert, og som krever følelsesmessig tilslutning for å bli akseptert. Uttrykk som «god magefølelse» og «dårlig magefølelse» sier alt om budskapet mottas eller ikke.

KROPPSSPRÅKET ( lilla ) som oppfattes som bilder, og kan formidles gjennom design, layout, fotos og personlige møter. «Koden» skaper i alle tilfelle et bilde, som forteller mer enn 1000 ord.

NB

GODE SAMTALEREGLER KAN VÆRE:

RÅD NR. 1: VÆR DEG SELV - slipp til både blå og gule følelser, samtidig som du prøver å være åpen, tålmodig og undrende. Kort sagt: Møt din kollega, slik du selv ville bli møtt ...

RÅD NR. 2: TA ANSVAR - bruk det personlige Jeg-språket, fremfor det upersonlige Det-språket. Unngå HVORFOR-spørsmål som innbyr til rasjonelle forklaringer. Bruk heller HVORDAN opplever du det og det osv. Ha i minne at du snakker til noen, og ikke om noen ..

RÅD NR. 3: PÅVIS DET ÅPENBARE - for eksempel at dere ikke har øyenkontakt. At din medarbeider viser urolige bein, eller skjuler munden når han snakker osv. - Videre kan det være viktig å avise: "Ja, men ... " standpunkter som såkalte underdogs, som viser at vedkommende ønsker større innflytelse enn de selv er klar over.- Understrek at du oppfatter tvil, som NEI ..

HVORDAN er din evne til å kommunisere... ? Ta en selvtest ..

HVORDAN er din evne til å kommunisere... ? Ta en selvtest ..

Bli bevisst din kommunikasjon: Bruk riktig språkfarge til riktig budskap for å uppnå det du ønsker … Her et SGL-klipp fra Dagens Perspektiv

Bli bevisst din kommunikasjon: Bruk riktig språkfarge til riktig budskap for å uppnå det du ønsker … Her et SGL-klipp fra Dagens Perspektiv

Faksimile from the english version og the SGL-consept

Communication in meetings tells us HOW you work ...

Important: Write down some words about your goals

SGL - 02) - DE VIKTIGE MØTENE

EKTE MØTER SKAPER LIV ..

JEG liker mennesker. Jeg liker å treffe nye mennesker. Jeg liker å være sammen med mennesker. Men ikke alle mennesker som jeg treffer liker meg. Det kan oppleves helt OK, mens andre ganger er det både provoserende og sårende. Etter et langt liv tenker jeg at det er slik livet er. Det er ingen menneskerett å bli forstått. Vi har heller ingen plikt til å like alle.

Egentlig er det en naturlig konklusjon.

FRA livets begynnelse da fars sædceller svømte avgårde for å møte en av mors eggceller, så ble det ene møtet avgjørende for hva jeg ble og hvem jeg er. - Et ekte møte mellom to mennesker avgjøres av de samme betingelsene. Ikke alle møtes. Men når møtet skjer skapets nytt liv, både på det fysiske og psykiske nivå. - Dette gjelder i alle forhold, både i arbeid, i det sosiale liv, i vennskap og i kjærlighet

DETTE er livets lov. Vi kjenner mange, men bare noen få slipper inn til mitt innerste skall. Trampes skallet i stykker blir jeg invadert og skadet, - kanskje for resten av livet. Meeto – bølgen handler om nettopp dette. Men det handler også om mangel på innsikt i hvem vi er, og hva vi er. - I menneskelige relasjoner gjelder det å tåle at ikke ikke alle liker meg og mine følelser og meninger og holdninger, samtidig som jeg gir andre rett til å være seg selv, likesom jeg innvilger meg selv retten til å være meg. - Noen ganger utvikles slike relasjoner mellom mitt eget JEG og den annens DU til et ekte møte, andre ganger ikke, eller som den berømte gestalt-psykologen Fritz Perls, formulerer det:

SGL-03 ) - DE VIKTIGE SPØRSMÅLENE

WHY - HOW - WHAT

See also You Tube: SIMON SINEK

See also You Tube: SIMON SINEK

LIVETer fylt av spørsmål – og ordene vi bruker bestemmer som regel svarene vi får. - Eller for å bruke SGL-modellen for ”fargespråket”. – Spør du i blått for du blåe svar. Spør du rødt for du røde svar og spør du i gult forventer du gule svar. - Jeg skal prøve å gi noen eksempler. - Møter du uventet en gammel skolekamerat som du ikke har sett på lenge, på en ferietur, er det ikke urimelig at dere stopper for å prate litt – og at du for eksempel spør:

 WHAT / Hva gjør du her da?

Da bestiller du et fakta-svar, - om konkrete og ”historiske” hendelser som har ført skole-kameraten akkurat hit. Interessant nok i seg selv, men neppe så interessant at det blir en kjempelang prat. Årsaken er ganske enkel. Rasjonelle og fornuftige utlegninger om reiseruter og flytider og alle kjente og ukjente faktorer som har skjedd, fanger neppe interessen veldig lenge.- Bedre hadde samtalen utviklet seg om du hadde spurt: 

HOW / Hvordan går det her da? 

Da hadde du invitert til røde og personlige beskrivelser, fylt av glede og begeistring, opplevelser og friske erfaringer til gjensidig nytte og glede. – Å spørre ”Hvordan går det?” – inviterer til mer personlige svar enn det kalde og nøkterne: Hva gjør du?– Enda bedre kunne ferie møtet imidlertid blitt om du direkte og ukomplisert hadde spurt:

 WHY / Hvorfor er du her da?

Svarene hadde avklart om dere hadde noen felles interesser utover gamle minner, og ville umiddelbart åpnet for en dypere og mer emosjonell samtale om HVORFOR dere begge var på samme sted til samme tid. - VI snakker her om livets nøkkelspørsmål som på engelsk lyder:  WHAT – are you doing here? – HOW are you here - WHY are you here ?  

Enten vi søker en ny jobb, eller driver med business, politikk, foreningsarbeid eller jobber innen helse- skole og forsvar, gjelder det å være bevisst på.

HVORFOR vi spør? – Hvorledes vi spør og Hva vi spør om..?

WHY - HOW - WHAT

Del denne siden