HOME 👍 WINNER TEAM 👍 FOCUS 👍 TESTS  👍  LIBRARY  👍 NEWS

________________________________________________________________________________________________

FINN DIN KOMPETANSEPROFIL ….

SETT fokus på deg selv. Bli med på

SETT fokus på deg selv. Bli med på "reisen" for å finne din Kompetanseprofil vha SGL-symbolene og hva de står for…..
Hele skjemaet finner du ved å følge linken i Biblioteket ..

  • Vil du vite hvordan
  • du vekter deg selv og
  • dine medarbeidere, 
  • for å oppnå
  • best-mulig-resultater
  • ?????????......

BLI DITT EGET BUDSKAP

Lær deg fargespråket, fargemetodikken og bli kjent med din egen organisasjon og beslutningsadferd. På de neste Fokus-sidene vil vi lede deg igjennom alle de blå spørsmålene og de blå SGL-temaene, som vises i Powerpoint-presentasjonene. - Men først tre lekseseksjoner om å separere budskap ved hjelp av Fargespråket  ...

BEGYNN HER ...

Lekse nr. 1:

BLÅTT står for det Profesjonelle og teoretiske og rasjonelle hodespråket, som vi anvender i skriftspråk, undervisning og monologer. Innholdet  kan alltid "måles" eller "veies" som "riktig". Formen er analytisk, saks- og faktaorientert og gir uttrykk for hva vi forstår og tenker.

- I språkblinken blir kreativiteten fremstilt som repeterende og beskrivende om det bevisst kjente. 

Det første skjermbilde av SGLs Kompetanseprofil eller Medarbeider-samtale,  kan oppleves som en kinesisk eske. Så snart du har åpnet og blitt kjent med ett område, så åpnes det neste, og det neste som historier i historien, inntil alt huskes og repeteres som symboler som sier mere enn tusen ord.  

På innholdsfortegnelsen til venstre i skjermbildet innbyr for eksempel de blå Fokus-temaene til diskusjon og evaluering av dine profesjonelle Ferdighetskompetanser.  - Er du nysgjerrig og blir med på reisen er vi overbevist om at du blir bekreftet eller forundret....

KONTROLL-spørsmål: Hvem snakker du blått til?

Lekse nr. 2:

RØDT står for det Personlige og sansende hjertespråket  som brukes i relasjoner og "smalltalks person to person". - Innholdet er ofte assosiserende, fantasirikt, ideskapende og energifyldt.

- I språkblinken blir kreativiteten fremstilt som åpen og søkende om det bevisst ukjente. 

UNDER overflaten innbyr SGL-språket til en prosess som i de fleste tilfelle vil vise seg mye viktigere enn de blå tiltakene som blir notert i samtaleskjemaet Det hele handler om en kommunikasjonspedagogikk som tvinger deltakerne til å kommunisere med både hode, hjerte, mage og kropp, eller det SGL kaller blått, rødt, gult og lilla  språk. 

VIL vi oppnå dette må vår personlige Relasjonskompetanse speiles i forhold til egen adferd. For alt vi gjør setter spor, - og forteller uten ord om vår sosiale intelligens og evne til å snakke direkte og personlig. - De røde testtemaene vil vise oss hvem vi er ... 

KONTROLL-spørsmål: Hvem snakker du rødt til?

Lekse nr. 3:

GULT står for det private og følelsesrike "magespråket" som håndterer erfaringer. Innholdet er trygghetssøkende, preget av sjelelige erfaringer og verdier knyttet til sterke opplevelser fra egen fødsel til livet nå.

- I språkblinken blir kreativiteten fremstilt som sårbar, emosjonell og nyskapende om det ubevisst skjulte.

INNEBYGD i SGL-metodikken ligger mye gul læring og utvikling. For uten en god magefølelse, skjer det ingen forandringer. Dette involverer bl.a. organisasjonskunnskap, ledelsesverktøy og ledelsesadferd, som med øket bevissthet begynner å påvirke både endring og motstand. - Det hele handler om å gjøre det ubevisste bevisst, ved å møte den enkeltes behov for akseptasjon og et godt liv. Slik skapes felles holdninger og felles begreper som over tid skaper hva de nevner.

DEN gule Fokus-delen omfatter 5 nære og private og verdiorienterte spørsmål som angår vår egen Utviklingskompetanse i "livets skole".

KONTROLL-spørsmål: Hvem snakker du gult med?

Symbol for DHÅ

Symbol for DHÅ

Lekse nr. 4:

LILLA står for det klarsynte og visuelle og intuitive "tredje øye" som oppfatter det grenseløse i tid og rom. Innholdet kan være assossierende, spirituelt og gjenkjennende om det vi innerst inne vet. Mange dyslektikere kompenserer sine lesevansker med å oppøve sitt intuitive "øye".

 - I språkblinken blir kretiviteten fremstilt som klarsynt, om det vi fornemmer, men ennå ikke ser.

SGL-språket ble utviklet for å hjelpe flinke geologer med å finne olje i Nordsjøen, der ingen av lærebøkene mente det var mulig å finne noe som helst. Ved å slippe kontrollen å la fantasiene flyte, dukket det opp fornemelser som senere ble forfulgt med konkrete undersøkelser og nye oljefunn. - I det Gamle testamentet blir det lilla språket karakterisert som profeti, og profetene for: "seere". - 

DEN lilla Fokus-delen omfatter grunderkultur, opprør, reformer og dyp religiøsitet. I endring- og omstillingsprosesser er "det tredje øye" uunværlig.

KONTROLLSPØRSMÅL: Hvem deler du lilla fornemmelser med?

LA DIALOGEN BEGYNNE:

Følg spørsmålene og temaene fra: 1-15

Fortsett arbeidet, gå til: 

Del denne siden